Klachten | DiamondsByMe

Klachten

Heb je ondanks al onze inspanningen een klacht over onze werkwijze of over een geleverd artikel? Neem dan contact met ons op via:

E-mail: info@diamondsbyme.nl
of bel ons gerust op: 010-747 00 00

Wij van DiamondsByMe doen altijd ons uiterste best je te helpen en er samen uit te komen. Besluit je toch anders en wil je een klacht of geschil met DiamondsByMe op andere wijze oplossen dan hebben wij de stappen die je in dat geval kunt nemen alvast voor je uitgezocht.

Wij reageren uiterlijk binnen 14 dagen inhoudelijk op de klacht. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).. Hieronder kun je lezen wat deze 4 stappen inhouden.

Stap 1: Klacht indienen.
Je kunt via deze link direct een digitaal formulier invullen. Het digitale formulier komt in je digitale dossier terecht.

Stap 2: Verweer vragen aan de andere partij.
Verweer vragen houdt in dat de Geschillencommissie de klacht die je over ons hebt ingediend aan ons wordt kenbaar gemaakt om inhoudelijk te kunnen reageren. Je wordt hierover geïnformeerd en je krijgt ook een kopie van het verweer dat in dat geval door ons wordt aangeboden.

Stap 3: Onderzoek door een deskundige
Als het nodig is, schakelt de Geschillencommissie een deskundige in. Deze deskundige onderzoekt je klacht en stelt een rapport op. Bij sommige commissies hebben deskundigen ook de expertise en bevoegdheid om met beide partijen tot een schikking te komen.

Stap 4:
Als de Geschillencommissie over alle benodigde informatie beschikt, houdt zij een zitting. Je krijgt hier een uitnodiging van om bij de zitting aanwezig te zijn. Na de zitting doet de commissie een uitspraak. Dit gebeurt schriftelijk. Binnen een maand na de zitting ontvang je de uitspraak per post. De uitspraak van De Geschillencommissie geldt voor beide partijen. De uitspraak moet altijd worden nagekomen. Je kunt hiertegen niet in hoger beroep gaan.