Kimberley process en conflict diamant | DiamondsByMe

Kimberley Process

Wij werken nauw samen met de beste diamantairs. Zoals vaker aangegeven, staat eerlijke handel bij ons hoog in het vaandel. Het spreekt dan ook voor zich dat wij alleen diamanten inkopen van diamantairs die lid zijn van het KPCS. Tegenwoordig is de gehele diamantbeurs in Antwerpen lid van het KPCS. De diamantairs in Antwerpen worden gecontroleerd op hun boekhouding en zijn verplicht hieraan mee te werken. Onder andere de in- en verkoop aantallen worden gecontroleerd. Op elke factuur moet vermeld staan dat de desbetreffende diamant voldoet aan het Kimberley Process. Zo zijn wij bij DiamondsByMe er dus ook zeker van dat de diamanten die wij inkopen absoluut conflictvrij zijn.

Wat is het Kimberley Process?

Het Kimberley-Proces is een internationaal samenwerkingsverband met het oog op zelfregulering tussen landen, NGO’s en de diamantindustrie. Het doel is om conflictdiamanten uit de internationale diamanthandel te weren, en zo te voorkomen dat met de opbrengst rebellengroeperingen worden gefinancierd die oorlog voeren tegen legitieme regeringen. Dit samenwerkingsverband is in 2000 opgericht en is vernoemd naar de plaats in Zuid-Afrika waar de bespreking over dit verband plaatsvond: Kimberley. In 2003 trad het KPCS (Kimberley Process Certification Scheme) officieel in werking.

Wat zijn conflict diamanten?

Conflictdiamanten worden ook wel bloeddiamanten genoemd en zijn diamanten afkomstig uit conflictgebieden. Veel van deze conflictgebieden bevinden zich in Afrika. De opbrengst van de diamantverkoop in deze gebieden wordt veelal gebruikt om rebellengroeperingen te financieren. Hierdoor kunnen we concluderen dat de diamanthandel heeft geleid tot veel geweld door rebellenbewegingen.

Hoe werkt het Kimberley proces?

Het Kimberley Process Certification Scheme (KPCS) stelt hoge eisen aan haar leden om hen in staat te stellen de handel in ruwe diamanten te certificeren als ‘conflict vrij’. Deelnemers kunnen alleen legaal handel drijven met andere deelnemers die ook voldoen aan de eisen van de regeling. Door het KPCS is er een doeltreffend mechanisme ontstaan voor het afremmen van de handel in conflictdiamanten. Door de strenge controle op de ruwe diamantenproductie en handel, wordt de handel in conflictdiamanten sterk afgeremd. Het hoofddoel is om hiermee de internationale vrede en veiligheid te bevorderen. Uit de resultaten blijkt dat het Kimberley Process ook daadwerkelijk een positieve invloed heeft op de diamanthandel. De toestroom van conflictdiamanten is namelijk in een relatief korte periode flink gedaald. In de jaren 90 bestond 15% van de internationale diamanthandel nog uit conflictdiamanten. Tegenwoordig is dit nog maar een fractie van een procent.

Deelnemende landen

Deelname aan het Kimberley Process staat vrij aan alle landen van de wereld. Tegenwoordig nemen al 81 landen deel aan het samenwerkingsverband. Deze landen representeren samen 99,8% van de wereldwijde productie van diamanten. Het KPCS stelt een aantal strenge eisen aan de leden. Leden mogen enkel ‘bloedvrije’ diamanten importeren. Daarnaast moeten zij voorkomen dat bloeddiamanten de legale handel binnendringen. Ieder lid van het KPCS moet transparant zijn in hun handelingen en alle gegevens kunnen aantonen, indien daar naar gevraagd wordt. De internationale verschepingen van ruwe diamanten moeten worden vergezeld van een certificaat waarop wordt aangetoond dat de diamanten ‘bloedvrij’ zijn. Het KPCS voert strenge controles uit op de invoer van conflictvrije diamanten.